100 Phổ Biến Nhất Mua Sắm Trang Web


Khám phá hàng đầu mới Mua sắm các trang web trên thế giới dựa trên xếp hạng, lưu lượng truy cập và mức độ tương tác Như là amazon, amazon hoặc shopify.
Công nghiệp
Thứ hạng
9 1
Khách
2.03B 227.3M

Amazon.com is ranked number 9 in the world and links to network IP address 176.32.103.205.

Công nghiệp
Thứ hạng
61 1
Khách
364.3M 3.6M

Amazon.co.uk is ranked number 61 in the world and links to network IP address 178.236.7.220.

Công nghiệp
Thứ hạng
78 21
Khách
292.1M 21.2M

Shopify.com is ranked number 78 in the world and links to network IP address 35.185.82.132.

Công nghiệp
Thứ hạng
110 5
Khách
214.4M 14.8M

Amazon.de is ranked number 110 in the world and links to network IP address 176.32.108.185.

Công nghiệp
Thứ hạng
121 2
Khách
196.8M 27.8M

Aliexpress.com is ranked number 121 in the world and links to network IP address 198.11.132.250.

Công nghiệp
Thứ hạng
122 3
Khách
195.4M 156.2M

Taobao.com is ranked number 122 in the world and links to network IP address 140.205.94.189.

Thứ hạng
124 28
Khách
192.5M 6.5M

Dell.com is ranked number 124 in the world and links to network IP address 143.166.135.105.

Công nghiệp
Thứ hạng
137 10
Khách
176M 17.3M

Alibaba.com is ranked number 137 in the world and links to network IP address 198.11.132.23.

Công nghiệp
Thứ hạng
139 1
Khách
173.7M 4.3M

Amazon.co.jp is ranked number 139 in the world and links to network IP address 52.119.164.121.

Công nghiệp
Thứ hạng
181 15
Khách
137M 24.9M

Walmart.com is ranked number 181 in the world and links to network IP address 161.170.239.170.

Công nghiệp
Thứ hạng
183 9
Khách
135.7M 36.8M

Etsy.com is ranked number 183 in the world and links to network IP address 151.101.193.224.

Công nghiệp
Thứ hạng
187 13
Khách
133.1M 12M

Amazon.ca is ranked number 187 in the world and links to network IP address 52.94.225.242.

Công nghiệp
Thứ hạng
229 8
Khách
110.9M 5.7M

Amazon.es is ranked number 229 in the world and links to network IP address 52.95.120.38.

Thứ hạng
236 869
Khách
107.9M 3.4M

Ssl-images-amazon.com is ranked number 236 in the world and links to network IP address 67.215.65.132.

Công nghiệp
Thứ hạng
246 15
Khách
104M 11.3M

Amazon.fr is ranked number 246 in the world and links to network IP address 52.95.120.39.

Công nghiệp
Thứ hạng
266
Khách
96.9M

Amazon.it is ranked number 266 in the world and links to network IP address 54.239.33.83.

Thứ hạng
274 15
Khách
94.4M 3.3M

Nike.com is ranked number 274 in the world and links to network IP address 146.197.184.71.

Công nghiệp
Thứ hạng
290 24K
Khách
89.7M 385.4K

Shopeemobile.com is ranked number 290 in the world and links to network IP address 203.116.187.49.

Công nghiệp
Thứ hạng
311 7
Khách
84.2M 10M

Rakuten.co.jp is ranked number 311 in the world and links to network IP address 133.237.61.176.

Công nghiệp
Thứ hạng
321 6
Khách
81.9M 55.3M

Amazon.in is ranked number 321 in the world and links to network IP address 52.95.116.115.


logo Submit your website