kritka.su icon Kritka.su

Xep hạng 10M+ trên toàn cầu và 27859 th Trong Russia.

Kritka.su is ranked number 10M in the world and links to network IP address 104.18.36.92.

We don't have enough information about kritka.su safety, we need to dig a little deeper before we make the call.

10M+
Xranks

Kritka Giải pháp thay thế & Đối thủ cạnh tranh

Các lựa chọn thay thế & đối thủ cạnh tranh với kritka.su về nội dung, lưu lượng và cấu trúc

Công nghiệp
Thứ hạng
10M+
Khách
7.5K

Pcplanet.games is ranked number 10M in the world and links to network IP address 45.82.68.17.

Công nghiệp
Thứ hạng
389,258 17K
Khách
138.3K 367.8K

Games-torrents.org is ranked number 389258 in the world and links to network IP address 195.123.209.215.

Công nghiệp
Thứ hạng
10M+ 169K
Khách
7.5K

Inferno.games is ranked number 10M in the world and links to network IP address 45.82.68.17.

Thứ hạng
555,674 116K
Khách
100.5K 148.6K

Torrent-igra.net is ranked number 555674 in the world and links to network IP address 195.123.209.215.

Công nghiệp
Thứ hạng
10M+ 182K
Khách
7.5K

Mirtorrent.net is ranked number 10M in the world.

Công nghiệp
Thứ hạng
816,910
Khách
71K

Xattab-repack.net is ranked number 816910 in the world and links to network IP address 195.123.209.215.

Thứ hạng
10M+ 1.1M
Khách
7.5K

Xatab-games.net is ranked number 10M in the world and links to network IP address 104.21.57.85.

Công nghiệp
Thứ hạng
228,760 1K
Khách
223.1K 274K

Utorrentgames.pro is ranked number 228760 in the world and links to network IP address 195.123.209.215.

Latest Domain Lookup

Is Kritka safe and legit?
tổng quan về miền By Semrush

Organic Search section contain organic traffic, keywords that a domain is ranking for in Google's top 100 organic search results.

Cơ sở dữ liệu: ru flag Thiết bị: Máy tính để bàn Date: Tháng 12 10, 2023 Tiền tệ: USD
Organic Search Traffic
2
Giao thông
Thứ hạng 2.7M
Từ khóa 1.2K
Chi phí giao thông 0$
Backlinks

Không tìm thấy dữ liệu liên kết ngược

Moz metrics are ranking scores by Moz.
16
Cơ quan quản lý miền
31
Cơ quan trang
3
Moz Thứ hạng
Web Of Trust (WOT) : Website Safety & Security Check
50
Đáng tin cậy
51
An toàn cho trẻ
n.d
Nội dung người lớn
logo Submit your website