ยอดนิยม 100 ยอดนิยม การท่องเที่ยว เว็บไซต์


ค้นพบท็อปใหม่ การท่องเที่ยว เว็บไซต์ในโลกตามการจัดอันดับ ปริมาณการใช้ข้อมูล และการมีส่วนร่วม เช่น booking, tripadvisor หรือ uber.
อุตสาหกรรม
อันดับ
92 21
คนที่เข้ามา
251.8M 66M

Booking.com is ranked number 92 in the world and links to network IP address 5.57.16.220.

อุตสาหกรรม
อันดับ
134 80
คนที่เข้ามา
179.6M 16.3M

Tripadvisor.com is ranked number 134 in the world and links to network IP address 192.229.162.112.

อุตสาหกรรม
อันดับ
148 116
คนที่เข้ามา
164.2M 3.1M

Uber.com is ranked number 148 in the world and links to network IP address 104.36.195.218.

อุตสาหกรรม
อันดับ
343 292
คนที่เข้ามา
77.1M 12.5M

Marriott.com is ranked number 343 in the world and links to network IP address 104.108.45.72.

อุตสาหกรรม
อันดับ
450 440
คนที่เข้ามา
60.4M 4.7M

Hilton.com is ranked number 450 in the world and links to network IP address 167.187.200.23.

อุตสาหกรรม
อันดับ
459 454
คนที่เข้ามา
59.4M 412.3K

Waze.com is ranked number 459 in the world and links to network IP address 130.211.9.172.

อุตสาหกรรม
อันดับ
586 170
คนที่เข้ามา
47.7M 10.4M

Expedia.com is ranked number 586 in the world and links to network IP address 52.26.234.148.

อุตสาหกรรม
อันดับ
809 41
คนที่เข้ามา
35.7M 3.4M

Agoda.com is ranked number 809 in the world and links to network IP address 103.6.182.20.

อุตสาหกรรม
อันดับ
935 1K
คนที่เข้ามา
31.3M 3.3M

Ihg.com is ranked number 935 in the world and links to network IP address 184.85.49.135.

อุตสาหกรรม
อันดับ
981 595
คนที่เข้ามา
30M 6.9M

Vrbo.com is ranked number 981 in the world and links to network IP address 199.247.90.18.

อุตสาหกรรม
อันดับ
987 5.0M
คนที่เข้ามา
29.8M 12.9K

Viparking.es is ranked number 987 in the world and links to network IP address 217.160.0.250.

อุตสาหกรรม
อันดับ
993 430
คนที่เข้ามา
29.7M 9.5M

Hotels.com is ranked number 993 in the world and links to network IP address 23.38.18.7.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,022 930
คนที่เข้ามา
28.9M 8.8M

Ryanair.com is ranked number 1022 in the world and links to network IP address 216.146.46.10.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,058 586
คนที่เข้ามา
28M 12.9M

Flightradar24.com is ranked number 1058 in the world and links to network IP address 104.18.71.225.

อันดับ
1,108 393
คนที่เข้ามา
26.9M 4.3M

Bahn.de is ranked number 1108 in the world and links to network IP address 52.28.227.141.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,141 177
คนที่เข้ามา
26.2M 5M

Delta.com is ranked number 1141 in the world and links to network IP address 216.87.148.114.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,196 383
คนที่เข้ามา
25.1M 683.8K

Accor.com is ranked number 1196 in the world and links to network IP address 165.160.15.20.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,201 254
คนที่เข้ามา
25M 4.7M

United.com is ranked number 1201 in the world and links to network IP address 184.29.144.251.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,237 179
คนที่เข้ามา
24.3M 5.3M

Aa.com is ranked number 1237 in the world and links to network IP address 23.217.232.252.

อุตสาหกรรม
อันดับ
1,393 1K
คนที่เข้ามา
21.9M 1.7M

Getyourguide.com is ranked number 1393 in the world and links to network IP address 143.204.15.96.


logo Submit your website