Torrentz2.xyz

torrentz2.xyz icon Xep hạng 10M+ trên toàn cầu

Torrentz2 Search Engine - Fast and Reliable Torrent Downloads.

We don't have enough information about torrentz2.xyz safety, we need to dig a little deeper before we make the call.

10M+
Xranks

Torrentz2 Giải pháp thay thế & Đối thủ cạnh tranh

Các lựa chọn thay thế & đối thủ cạnh tranh với torrentz2.xyz về nội dung, lưu lượng và cấu trúc

Thứ hạng
10M+
Khách
7.5K

Utorrentz.co is ranked number 10M in the world.

Thứ hạng
10M+ 304K
Khách
7.5K

Utorrentz.in is ranked number 10M in the world and links to network IP address 199.59.243.224.

Thứ hạng
680,945 9K
Khách
83.7K 188.2K

With Torrentz.eu, search for Movies, Games, Applications for Free Downloads! The Best Torrent Search Engine on the net alternative to Torrentz.eu!

Thứ hạng
10M+ 3.4M
Khách
7.5K

Loading...

Thứ hạng
10M+ 210K
Khách
7.5K

Utorrentz2.in is ranked number 10M in the world.

Thứ hạng
10M+ 761K
Khách
7.5K

Ce site web est à vendre ! torrentz.io réunit des informations et annonces. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !

Thứ hạng
10M+ 475K
Khách
7.5K

Ce domaine est peut-être à vendre!

Thứ hạng
10M+ 4K
Khách
7.5K

With Torrentz.eu, search for Movies, Games, Applications for Free Downloads! The Best Torrent Search Engine on the net alternative to Torrentz.eu!

Latest Domain Lookup

Is Torrentz2 safe and legit?
Moz metrics are ranking scores by Moz.
10
Cơ quan quản lý miền
31
Cơ quan trang
3
Moz Thứ hạng
Web Of Trust (WOT) : Website Safety & Security Check
n.d
Đáng tin cậy
n.d
An toàn cho trẻ
n.d
Nội dung người lớn

Dữ liệu đăng ký miền

Torrentz2.xyz domain is owned by Namecheap and its registration expires in 2 months and 10 days .

Hết hạn :

2 months, 1 week ago

Hết hạn vào Tháng 4 09, 2024
Sự đăng ký :

4 years, 2 months ago

Đắng ký trên Tháng 4 09, 2020
Cập nhật cuối cùng :

5 months, 1 week ago

Đã thay đổi lúc Tháng 1 08, 2024

Nhà đăng ký và Trạng thái

Tên công ty đăng ký

Namecheap

Tên miền đăng ký

namecheap.com icon namecheap.com

Máy chủ DNS

  • david.ns.cloudflare.com
  • kurt.ns.cloudflare.com
  • rosa.ns.cloudflare.com
  • nelci.ns.cloudflare.com

Trạng thái

  • clientTransferProhibited
  • renewPeriod

logo Submit your website