Torrentz.pl

Xep hạng 1646665 th trên toàn cầu

Error.

We don't have enough information about torrentz.pl safety, we need to dig a little deeper before we make the call.

1 M
Xếp Hạng Trên Toàn Thế Giới

Torrentz Lựa chọn thay thế

thay thế torrentz.pl về nội dung, lưu lượng và cấu trúc

Is Torrentz safe and legit?
Cấp
874,589 457K
Khách
66.8K 63.1K

Privacy focused torrent search engine, Zero tracking NO Cookies, NO javascript , NO ads

Cấp
978,811 364K
Khách
60.4K 31.3K

Privacy focused torrent search engine, Zero tracking NO Cookies, NO javascript , NO ads

Cấp
1,357,080 381K
Khách
45K 15.5K

Find your download by searching thousands of magnet links using our search engine. Magnet links are easy to use if you have a good download client installed. View our help downloading section for more information.

Cấp
1,464,481 1.0M
Khách
42K 85.9K

Torlock is a fast BitTorrent search engine that only lists DHT and verified torrents. Download movies and series now.

Cấp
8,151,155 7.5M
Khách
9K 83.2K

Find your download by searching thousands of magnet links using our search engine. Magnet links are easy to use if you have a good download client installed. View our help downloading section for more information.

Công nghiệp
Cấp
9,067,839 8.5M
Khách
8.2K 87.3K

Tor hidden service and I2P eepsite gateway. Enabling access to both major darknets from the internet.

Số liệu By Alexa

Alexa Rank is a rough measure of a website's popularity on the Internet.

xếp hạng trên toàn thế giới

# 1646665

Trong lưu lượng truy cập internet toàn cầu và sự tham gia trong 90 ngày qua

1290000
Môn Địa lý By Alexa

Tất cả khách truy cập vào trang web này trong 30 ngày qua

Quốc gia Cấp Pct
Moz metrics are ranking scores by Moz that predicts how well a specific page will rank.
20
Cơ quan tên miền
24
Cơ quan trang
2
Moz Cấp
Web Of Trust (WOT) : Website Safety & Security Check
n.d
Đáng tin cậy
n.d
An toàn cho trẻ
n.d
Nội dung người lớn

Dữ liệu đăng ký tên miền

Torrentz.pl domain its registration expires in .

Đăng ký :

5 năm ago

Đắng ký trên Tháng 6 08, 2016
Cập nhật cuối cùng :

1 năm ago

Thay đổi tại Tháng 6 07, 2020

Nhà đăng ký và tình trạng

Tên nhà đăng ký

n.d.

Tên miền đăng ký

n.d.

Máy chủ DNS

  • lara.ns.cloudflare.com
  • alexis.ns.cloudflare.com

Trạng thái

Không tìm thấy trạng thái tên miền