nhs.uk icon Nhs.uk

Xep hạng 10M+ trên toàn cầu

Find information and advice on health conditions, symptoms, healthy living, medicines and how to get help.

10M+
Xếp Hạng Trên Toàn Thế Giới

nhs.uk icon Nhs Lựa chọn thay thế


thay thế nhs.uk về nội dung, lưu lượng và cấu trúc

Primarycare.nhs.uk is ranked number 1278980 in the world, hosted in Ireland and links to network IP address 52.169.184.163.

Answer questions about your main symptom on 111.nhs.uk and get NHS medical help near you.

Assets.nhs.uk is ranked number 708038 in the world, hosted in Netherlands and links to network IP address 104.82.191.96.

Moz metrics are ranking scores by Moz that predicts how well a specific page will rank.
56
Cơ quan tên miền
51
Cơ quan trang
5
Moz Cấp
Web Of Trust (WOT) : Website Safety & Security Check
92
Đáng tin cậy
92
An toàn cho trẻ
0
Nội dung người lớn

Dữ liệu đăng ký tên miền

Nhs.uk domain its registration expires in .

Đăng ký :

24 năm, 2 tháng ago

Đắng ký trên Tháng 8 01, 1996

Nhà đăng ký và tình trạng

Tên nhà đăng ký

n.d.

Tên miền đăng ký

n.d.

Máy chủ DNS

  • nsa.nhs.uk
  • nsb.nhs.uk

Trạng thái

Không tìm thấy trạng thái tên miền