100 محبوب ترین بازی ها وب سایت ها


تاپ جدید را کشف کنید بازی ها وب سایت ها در جهان بر اساس رتبه بندی، ترافیک و تعامل مانند discord, twitch یا steampowered.

Discord.com is ranked number 48 in the world and links to network IP address 162.159.138.232.

رتبه
73 12
بازدید کنندگان
310M 65M

Twitch.tv is ranked number 73 in the world and links to network IP address 151.101.2.167.

صنعت
رتبه
97 12
بازدید کنندگان
240.1M 12.8M

Steampowered.com is ranked number 97 in the world and links to network IP address 2.21.56.251.

صنعت
رتبه
144 3.3M
بازدید کنندگان
168.3M 6.1K

Gamepass.com is ranked number 144 in the world and links to network IP address 13.77.161.179.

صنعت
رتبه
225 96
بازدید کنندگان
112.7M 11.8M

Playstation.com is ranked number 225 in the world and links to network IP address 209.200.152.198.

صنعت
رتبه
237 47
بازدید کنندگان
107.5M 26.9M

Steamcommunity.com is ranked number 237 in the world and links to network IP address 92.123.47.26.

صنعت
رتبه
271 5
بازدید کنندگان
95.3M 2.6M

Epicgames.com is ranked number 271 in the world and links to network IP address 52.5.196.66.

صنعت
رتبه
273 56
بازدید کنندگان
94.7M 10.1M

Ea.com is ranked number 273 in the world and links to network IP address 104.98.140.173.

صنعت
رتبه
324 33
بازدید کنندگان
81.2M 56.5M

Roblox.com is ranked number 324 in the world and links to network IP address 69.172.201.47.

صنعت
رتبه
407 57K
بازدید کنندگان
66.1M 361.7K

Rayjump.com is ranked number 407 in the world and links to network IP address 52.74.75.111.

صنعت
رتبه
428 72
بازدید کنندگان
63.2M 3.7M

Nintendo.com is ranked number 428 in the world and links to network IP address 199.227.51.53.

صنعت
رتبه
576 1.4M
بازدید کنندگان
48.4M 5.3K

Epicgames.dev is ranked number 576 in the world and links to network IP address 3.214.122.217.

صنعت
رتبه
645 52K
بازدید کنندگان
43.7M 280K

Freefiremobile.com is ranked number 645 in the world and links to network IP address 119.28.35.72.

صنعت
رتبه
692 5
بازدید کنندگان
41M 563.7K

Xbox.com is ranked number 692 in the world and links to network IP address 40.76.4.15.

رتبه
711 340
بازدید کنندگان
40.1M 11.4M

Minecraft.net is ranked number 711 in the world and links to network IP address 143.204.3.41.

رتبه
725 8
بازدید کنندگان
39.4M 986.5K

Ign.com is ranked number 725 in the world and links to network IP address 52.4.33.201.

صنعت
رتبه
1,010 265
بازدید کنندگان
29.2M 20M

Battle.net is ranked number 1010 in the world and links to network IP address 137.221.106.104.

صنعت
رتبه
1,249
بازدید کنندگان
24.1M

Samsung-gamelauncher.com is ranked number 1249 in the world.

صنعت
رتبه
1,349 129
بازدید کنندگان
22.5M 9.7M

Riotgames.com is ranked number 1349 in the world and links to network IP address 192.237.224.60.

صنعت
رتبه
1,352 318
بازدید کنندگان
22.5M 12.3M

Blizzard.com is ranked number 1352 in the world and links to network IP address 137.221.106.104.

صنعت
رتبه
1,404 32
بازدید کنندگان
21.7M 16.7M

Chess.com is ranked number 1404 in the world and links to network IP address 68.71.245.5.

رتبه
1,409 562
بازدید کنندگان
21.7M 23.7M

Curseforge.com is ranked number 1409 in the world and links to network IP address 104.19.147.132.

صنعت
رتبه
1,415 161
بازدید کنندگان
21.6M 9.4M

Itch.io is ranked number 1415 in the world and links to network IP address 173.255.250.29.

رتبه
1,489 377
بازدید کنندگان
20.6M 5.6M

Kahoot.it is ranked number 1489 in the world and links to network IP address 3.95.245.209.

رتبه
1,593 28
بازدید کنندگان
19.4M 458.2K

Rockstargames.com is ranked number 1593 in the world and links to network IP address 104.255.105.98.

صنعت
رتبه
1,600 46
بازدید کنندگان
19.3M 446.6K

Gog.com is ranked number 1600 in the world and links to network IP address 193.59.178.35.

صنعت
رتبه
1,673 1K
بازدید کنندگان
18.6M 5.8M

Callofduty.com is ranked number 1673 in the world and links to network IP address 2.19.241.22.

صنعت
رتبه
1,849 675
بازدید کنندگان
17M 857.6K

Garena.com is ranked number 1849 in the world and links to network IP address 122.11.131.7.

صنعت
رتبه
1,890 600
بازدید کنندگان
16.6M 7.7M

Leagueoflegends.com is ranked number 1890 in the world and links to network IP address 52.59.50.131.

صنعت
رتبه
1,934 83
بازدید کنندگان
16.3M 7M

Gamespot.com is ranked number 1934 in the world and links to network IP address 64.30.228.81.

رتبه
2,170 67
بازدید کنندگان
14.7M 677.2K

Bluestacks.com is ranked number 2170 in the world and links to network IP address 13.32.158.74.

صنعت
رتبه
2,256 93K
بازدید کنندگان
14.2M 54

Stealth.si is ranked number 2256 in the world and links to network IP address 185.181.60.155.

صنعت
رتبه
2,261 73
بازدید کنندگان
14.2M 541.5K

Polygon.com is ranked number 2261 in the world and links to network IP address 151.101.193.52.

صنعت
رتبه
2,289 555
بازدید کنندگان
14M 2M

Pokemon.com is ranked number 2289 in the world and links to network IP address 69.172.200.183.

رتبه
2,297 663
بازدید کنندگان
14M 6.6M

Crazygames.com is ranked number 2297 in the world and links to network IP address 104.18.217.100.

صنعت
رتبه
2,304
بازدید کنندگان
13.9M

Exitgames.com is ranked number 2304 in the world and links to network IP address 65.52.128.33.

صنعت
رتبه
2,656
بازدید کنندگان
12.2M

Peakgames.net is ranked number 2656 in the world and links to network IP address 54.166.230.21.

صنعت
رتبه
2,663 182
بازدید کنندگان
12.2M 8.3M

Nexusmods.com is ranked number 2663 in the world and links to network IP address 104.25.118.119.

صنعت
رتبه
2,699 490
بازدید کنندگان
12.1M 5.4M

Pcgamer.com is ranked number 2699 in the world and links to network IP address 185.113.25.55.

رتبه
2,752 111
بازدید کنندگان
11.9M 8.5M

Poki.com is ranked number 2752 in the world and links to network IP address 35.244.244.156.

صنعت
رتبه
2,777 4K
بازدید کنندگان
11.8M 11.1M

Activision.com is ranked number 2777 in the world and links to network IP address 88.221.120.245.

صنعت
رتبه
2,953 598
بازدید کنندگان
11.1M 3.9M

Gamesradar.com is ranked number 2953 in the world and links to network IP address 185.113.25.56.

صنعت
رتبه
3,115 6.6M
بازدید کنندگان
10.6M 27K

Haydaygame.com is ranked number 3115 in the world and links to network IP address 52.216.110.106.

صنعت
رتبه
3,162 309K
بازدید کنندگان
10.5M 1.7K

Gadsme.com is ranked number 3162 in the world and links to network IP address 34.76.232.160.

صنعت
رتبه
3,169
بازدید کنندگان
10.5M

Inpvp.net is ranked number 3169 in the world and links to network IP address 13.32.183.118.

صنعت
رتبه
3,188 19
بازدید کنندگان
10.4M 1.9M

Lichess.org is ranked number 3188 in the world and links to network IP address 37.187.205.99.

صنعت
رتبه
3,268
بازدید کنندگان
10.2M

Msgamestudios.com is ranked number 3268 in the world and links to network IP address 65.52.88.216.

صنعت
رتبه
3,405 189
بازدید کنندگان
9.8M 2.8M

Wargaming.net is ranked number 3405 in the world and links to network IP address 185.12.241.117.

صنعت
رتبه
3,459 28
بازدید کنندگان
9.7M 4.2M

Gamer.com.tw is ranked number 3459 in the world and links to network IP address 104.16.181.30.

صنعت
رتبه
3,507 15K
بازدید کنندگان
9.5M 10.6M

Origin.com is ranked number 3507 in the world and links to network IP address 92.122.146.95.

صنعت
رتبه
3,529 3K
بازدید کنندگان
9.5M 131.6K

King.com is ranked number 3529 in the world and links to network IP address 185.48.81.79.

صنعت
رتبه
3,552 1K
بازدید کنندگان
9.4M 56.5K

Supercell.com is ranked number 3552 in the world and links to network IP address 143.204.229.75.

صنعت
رتبه
3,595 831K
بازدید کنندگان
9.3M 5.4K

Midasplayer.com is ranked number 3595 in the world and links to network IP address 217.212.243.84.

صنعت
رتبه
3,664 6K
بازدید کنندگان
9.2M 796.9K

Nianticlabs.com is ranked number 3664 in the world and links to network IP address 216.239.38.21.

صنعت
رتبه
3,791 376
بازدید کنندگان
8.9M 976.5K

Wizards.com is ranked number 3791 in the world and links to network IP address 69.8.198.251.

صنعت
رتبه
3,902 9K
بازدید کنندگان
8.7M 631.6K

Fortnite.com is ranked number 3902 in the world and links to network IP address 18.214.135.210.

صنعت
رتبه
3,989 18
بازدید کنندگان
8.5M 1.5M

Wowhead.com is ranked number 3989 in the world and links to network IP address 159.180.84.14.

رتبه
4,098 350
بازدید کنندگان
8.3M 1.7M

Boardgamegeek.com is ranked number 4098 in the world and links to network IP address 130.211.47.221.

صنعت
رتبه
4,111 524
بازدید کنندگان
8.3M 2.6M

Gamestop.com is ranked number 4111 in the world and links to network IP address 107.154.102.58.

رتبه
4,146 1K
بازدید کنندگان
8.2M 5.1M

Dndbeyond.com is ranked number 4146 in the world and links to network IP address 104.17.95.92.

رتبه
4,147 1K
بازدید کنندگان
8.2M 3.4M

Draftkings.com is ranked number 4147 in the world and links to network IP address 104.123.103.217.

صنعت
رتبه
4,176 1K
بازدید کنندگان
8.2M 361.9K

Dota2.com is ranked number 4176 in the world and links to network IP address 23.202.117.193.

رتبه
4,268 27
بازدید کنندگان
8M 374.4K

Newgrounds.com is ranked number 4268 in the world and links to network IP address 54.39.106.107.

رتبه
4,280 415
بازدید کنندگان
8M 561.2K

Secondlife.com is ranked number 4280 in the world and links to network IP address 216.82.8.56.

صنعت
رتبه
4,281 392
بازدید کنندگان
8M 17.1M

Nexon.com is ranked number 4281 in the world and links to network IP address 183.110.0.151.

صنعت
رتبه
4,314 2K
بازدید کنندگان
7.9M 47.8K

Gameloft.com is ranked number 4314 in the world and links to network IP address 208.71.186.80.

صنعت
رتبه
4,382 8K
بازدید کنندگان
7.8M 121.3K

Spribegaming.com is ranked number 4382 in the world.

صنعت
رتبه
4,401 7K
بازدید کنندگان
7.8M 736.5K

Zynga.com is ranked number 4401 in the world and links to network IP address 13.35.253.34.

صنعت
رتبه
4,410 219
بازدید کنندگان
7.8M 4.5M

Gamerant.com is ranked number 4410 in the world and links to network IP address 3.222.90.168.

صنعت
رتبه
4,484 283K
بازدید کنندگان
7.7M 11.6K

Colorgame.life is ranked number 4484 in the world and links to network IP address 52.222.174.29.

صنعت
رتبه
4,488 91
بازدید کنندگان
7.6M 84M

Huya.com is ranked number 4488 in the world and links to network IP address 112.74.137.42.

صنعت
رتبه
4,498 523
بازدید کنندگان
7.6M 4.7M

Hoyoverse.com is ranked number 4498 in the world and links to network IP address 54.254.25.38.

صنعت
رتبه
4,603 1K
بازدید کنندگان
7.5M 242.9K

Playstation.net is ranked number 4603 in the world and links to network IP address 67.215.65.132.

صنعت
رتبه
4,909 1K
بازدید کنندگان
7.1M 3.3M

Warthunder.com is ranked number 4909 in the world and links to network IP address 67.215.65.132.

صنعت
رتبه
4,968 2K
بازدید کنندگان
7M 316.6K

2k.com is ranked number 4968 in the world and links to network IP address 13.224.227.123.

صنعت
رتبه
5,014 99
بازدید کنندگان
6.9M 4.7M

Liquipedia.net is ranked number 5014 in the world and links to network IP address 144.217.237.5.

صنعت
رتبه
5,030 655
بازدید کنندگان
6.9M 1.8M

Eurogamer.net is ranked number 5030 in the world and links to network IP address 94.198.83.18.

صنعت
رتبه
5,052 236
بازدید کنندگان
6.9M 31.5M

Mihoyo.com is ranked number 5052 in the world and links to network IP address 118.31.215.143.

صنعت
رتبه
5,202 2K
بازدید کنندگان
6.7M 3.5M

Roll20.net is ranked number 5202 in the world and links to network IP address 104.20.240.7.

صنعت
رتبه
5,298 7K
بازدید کنندگان
6.6M 404.7K

Evo-games.com is ranked number 5298 in the world.

صنعت
رتبه
5,407 5K
بازدید کنندگان
6.5M 728.3K

Bigfishgames.com is ranked number 5407 in the world and links to network IP address 208.77.152.196.

صنعت
رتبه
5,499 1.6M
بازدید کنندگان
6.4M 28.1K

Tfgco.com is ranked number 5499 in the world and links to network IP address 198.185.159.145.

صنعت
رتبه
5,574 1K
بازدید کنندگان
6.3M 1.3M

Gameforge.com is ranked number 5574 in the world and links to network IP address 79.110.83.131.

صنعت
رتبه
5,675 1K
بازدید کنندگان
6.2M 3.4M

Bungie.net is ranked number 5675 in the world and links to network IP address 104.20.29.30.

صنعت
رتبه
5,899 239
بازدید کنندگان
6M 2.8M

Thegamer.com is ranked number 5899 in the world and links to network IP address 52.203.114.80.

رتبه
5,901 847
بازدید کنندگان
6M 2.3M

Lolesports.com is ranked number 5901 in the world and links to network IP address 52.7.112.219.

صنعت
رتبه
5,921 1K
بازدید کنندگان
6M 2.3M

Worldofwarcraft.com is ranked number 5921 in the world and links to network IP address 34.235.81.224.

صنعت
رتبه
6,081
بازدید کنندگان
5.8M

Gamecoast.net is ranked number 6081 in the world and links to network IP address 104.26.7.107.

صنعت
رتبه
6,120 55K
بازدید کنندگان
5.8M 6K

Aternos.me is ranked number 6120 in the world and links to network IP address 194.125.251.251.

صنعت
رتبه
6,194
بازدید کنندگان
5.7M

Cloudcell.com is ranked number 6194 in the world.

صنعت
رتبه
6,336 581K
بازدید کنندگان
5.6M 190.7K

Epicgames.net is ranked number 6336 in the world.

صنعت
رتبه
6,352 44K
بازدید کنندگان
5.6M 84.9K

Rovio.com is ranked number 6352 in the world and links to network IP address 216.146.46.11.

صنعت
رتبه
6,356 753K
بازدید کنندگان
5.6M 25.6K

Lbsg.net is ranked number 6356 in the world and links to network IP address 104.131.36.235.

صنعت
رتبه
6,436 664K
بازدید کنندگان
5.5M 169.4K

Xunyou.mobi is ranked number 6436 in the world and links to network IP address 128.1.77.42.

صنعت
رتبه
6,440 3K
بازدید کنندگان
5.5M 547.7K

Gamedistribution.com is ranked number 6440 in the world and links to network IP address 104.25.172.105.

صنعت
رتبه
6,694 28
بازدید کنندگان
5.3M 559.8K

Jeuxvideo.com is ranked number 6694 in the world and links to network IP address 193.36.45.134.

صنعت
رتبه
6,711
بازدید کنندگان
5.3M

Cyberia.is is ranked number 6711 in the world.

رتبه
6,714 617
بازدید کنندگان
5.3M 792.4K

Runescape.com is ranked number 6714 in the world and links to network IP address 91.235.140.148.

صنعت
رتبه
6,742
بازدید کنندگان
5.3M

Worldoftanks.net is ranked number 6742 in the world and links to network IP address 92.223.22.65.

صنعت
رتبه
6,817
بازدید کنندگان
5.2M

Mobhey.com is ranked number 6817 in the world.

logo Submit your website